Łatwy start w kp. Historia Marty.

Łatwy start w kp. Historia Marty.

W ostatnich tygodniach Nina dzieliła się z Wami swoimi doświadczeniami rozpoczynania kolejnej drogi mlecznej. Okazało się, że długi staż karmienia pierwszego dziecka, bardzo duża wiedza, bycie Promotorką Karmienia Piersią nie uchroniły Niny przed trudnymi...